Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

BÝBERÝYE

 

Latince ismi : Rosmarinus officinalis

    Bu bitkinin Latince adý, Rosmarinus officinalis’dir ve  deniz nemi anlamýna gelir. Çünkü biberiye genellikle deniz kýyýsýnda yetiþir. Biberiye, antik Romalýlar tarafýndan tütsü olarak kullanýlýrdý ve bir efsaneye göre Hz. Ýsa bebekken bir biberiye çalýlýðýnýn altýnda korunmuþtur.

   

    Romalýlýar biberiyeyi defin törenlerinde kullanmayý orta çaða kadar sürdürmüþlerdir. Örf ve adetleri gereði cenaze törenlerinde biberiye dallarýný tabutun üstüne koyarlardý. Biberiye yaðýnýn iltihaplý hastalýklarý tedavi ettiðini zannederlerdi. Bir biberiye filizi düðme iliðine konulursa iyi þans getirdiði ve hafýzayý güçlendirdiði söylenir.

 

    Biberiye çiçeklerinin neden mavi olduðuna dair efsanevi ve güzel bir hikayesi vardýr. Mýsýr’da kutsal bir ailenin bezgin kýzý olan Mary pelerinini biberiyenin beyaz çiçekleri üzerine örtmüþ. Mary’nin peleriniyle çiçekler mucizevi olarak deðiþerek mavi renkte olmuþ. Biberiyenin Ýspanyolca adý romero ya da hacýlarýn bitkisidir. Nebati olarak beyaz çiçek türleri vardýr fakat gölgede mavi çiçektirler.

 

    Biberiye birçok çeþitli durumlarda kullanýlabilir :

 

Evde kullanýmý : Taze dallý biberiyeyi bir odanýn serin bir yerde saklayýn. 2 bardak suda bir avuç dolusu biberiyeyi 10 dakika kaynatýn. Banyo ve mutfak temizleyicisi olarak mikrop öldürücü bir solüsyondur.

 

Dekoratif olarak kullanýmý : Biberiye dallarýnýn güzel kokulu bir gövdesi vardýr. Halkalar halinde örülüp çelenk olarak süslenir.

 

Yemeklik olarak kullanýmý : Çiçeklerini, kristalize etmek ve süslemek için salataya karýþtýrýlabilirsiniz. Meyve püresine 450 gr þekeri krema ile karýþtýrýp biberiyeyi ekleyin. Yapraklarý idareli bir þekilde katýlarak ekmeði de içeren ve fasulye ya da kek olarak da geniþ bir yiyecek alanýnda kullanýlabilir. Biberiyeyi piþmiþ patateslere lezzet vermek ve yaðýný da sebzelere tat vermek için kullanýn.

 

Pratik olarak kullanýmý :  Yapraklarý soyulduðunda, barbeküye güzel bir koku vermek için biberiye dallarý ateþte yakýlýr.

 

Ýlaç olarak kullanýmý : Kan dolaþýmýný hareketlendirir, aðrýlarý dindirir ve tatbiki olarak kan yapar. Yaðýn sindirimine yardýmcý olur. Eklem ve romatizma aðrýlarýna iyi gelir. Gargara yapýlarak kullanýldýðýnda mikroplarý öldürücüdür.

 

SERÝN HAVALARDA

 

    Yorgunluk, depresyon ve güçsüzlük için idealdir. Serin havalarda, kan dolaþýmýný güçlendirir, sindirimi hareketlendirir, üþütme, nezle, soðuk algýnlýðý belirtileri ve romatizmaya karþýn iyi bir tedavi edicidir. Buz torbasý ya da ýlýk havlulara nazaran, baþ aðrýlarý için çok daha fazla yararlýdýr. Mahsul, yýl boyunca taze kalýr. tentür ya da demlenerek alýnýr.

 

BÝBERÝYE YAPRAÐI

 

    Biberiye, eklem aðrýsý, kas aðrýsý, iþtah kaybý gibi küçük sindirim problemleri, hafif bulantý ve mide gazý tedavilerinde kullanýlýr. Biberiye yapraklarý, çeþitli maddeler içerir. Bakteri öldürücüdür, sindirimi kolaylaþtýrýr ve baðýrsak bölgesini rahatlatýr. Dahilen tentür  ya da çay gibi, içecek olarak alýnýr. Biberiye yapraklarý, sýkýlarak uygulanabilir veya sýcak su içine býrakýlarak ýslatýlabilir ve yapraklar bükülerek de kullanýlabilir.

 

BÝBERÝYE YAÐI

 

Biberiye yaðý cilde uygulandýðýnda, cilt yüzeyindeki kan akýþýný arttýrýr.

 

Dozaj kullanýmý tavsiyesi

 

Çay

 

Sindirim problemleri için, bir çay kaþýðý kurutulmuþ biberiye yapraðý 1 fincan suda 10 dakika kaynatýlýp demlenir. Yemeklerden önce bir fincan; günde 3 fincan kadar içilir.

 

Yað/Krem

 

Eklem ya da kas aðrýlarý için zaruri olarak yaðýndan az bir damla sürülür veya standardize olarak içeriðindeki kreminin yüzde 6 – 10’ u kadar rahatsýz olan bölgeye günde 4 kez ovalayarak sürülür.

 

Sývý haldeki özü

 

Günde 3 kez yemeklerden önce yarým çay kaþýðý ya da paketinin üzerindeki talimata uygun olarak alýnýr.

 

Tentürler

 

Günde 3 defa yemeklerden önce bir çay kaþýðý kadar alýnýr ya da paketinin üzerindeki talimata uygun olarak kullanýlýr.

 

Tenkit ve uyarýlar : Biberiye yaðýný dahilen KULLANMAYINIZ. Biberiye yapraklarý çocuklarda ishale neden olabilir. Orta dereceli þeker hastalarý biberiye yaðý haricindekileri korkusuzca kullanabilir; yaðý ciltte kaþýntý yapabilir.